You are here

Лични данни

Уважаеми Клиенти,

От 25-ти май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз е в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation).

Като отговорна компания, ние от Веолия винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и осигуряваме необходимите мерки, за да отговорим на новия европейски регламент.

В приложените документи ще откриете по подробна информация относно регламента и личните данни.

За всички въпроси свързани с личните данни може да се свържете с:
Длъжностно Лице по Защита на Данните на Веолия, със следните контактни данни:
Адрес:
гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Младост”, ул. „Янош Хуняди” № 5, Телефон: 052 55 44 21
Имейл адрес: gdpr.bg@veolia.com
Телефон: 052 / 55 44 21

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД