You are here

Лични данни

Уважаеми Клиенти,

От днес - 25-ти май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Като отговорна компания, ние от Веолия винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговорим на новия европейски регламент.

В приложените документи ще откриете по подробна информация относно регламента и личните данни.

За всички въпроси свързани с личните данни може да се свържете с:
Длъжностно Лице по Защита на Данните на Веолия, със следните контактни данни:
Адрес: гр. София, бул. Цар Борис III 159, ет.11
Имейл адрес: gdpr.bg@veolia.com
Телефон: 02 / 813 20 45

Поздрави,
Екипът на Веолия