You are here

Лицензи и сертификати

ДРУЖЕСТВОТО ПРИТЕЖАВА СЛЕДНИТЕ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТИ:

 • Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
 • Лицензия за пренос на топлинна енергия
 • Сертификат ISO 9001:2015
 • Сертификат ISO 14001:2015 
 • Сертификат ISO 45001:2018
 • Сертификат ISO 37001:2016
 • Удостоверение № В176 / 14.10.2010 г. за вписване в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
 • Сертификат от Камара на инсталаторите в България
 • Сертификат от Българска браншова камара Машиностроене
 • БДС EN 834:2013
 • БДС EN 834:2013/AC
 • Сертификати за разделно събиране и рециклиране на хартия