You are here

Лицензи и сертификати

ДРУЖЕСТВОТО ПРИТЕЖАВА СЛЕДНИТЕ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТИ:

  • Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
  • Лицензия за пренос на топлинна енергия
  • Сертификат ISO 9001:2015
  • Сертификат ISO 14001:2015 
  • Сертификат ISO 45001:2018
  • Сертификат ISO 37001:2016
  • Удостоверение № В176 / 14.10.2010 г. за вписване в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  • Сертификат от Камара на инсталаторите в България
  • Сертификат от Българска браншова камара Машиностроене