You are here

Край на отоплителен сезон 2020/2021

27/04/2021

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с изпълнение на нормативните климатични условия, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД обявява край на отоплителен сезон 2020/2021г. за всички битови клиенти, считано от 29.04.2020г. (четвъртък) и започва поетапно спиране на абонатните станции за отопление и настройване на регулаторите в т.нар. „летен режим", след което топлоснабдяването ще покрива само нуждите за битово-горещо водоснабдяване.

Поради по-особените нужди на стопанските клиенти, в т.ч. училища, детски градини и др., техните абонатните станции ще останат включени за отопление, докато не заявят писмено искане за спиране (в случай, че вече не са го направили).

На безплатен телефонен номер: 0800 14 448 бихте могли да получите допълнителна информация или да потърсите съдействие от специалистите на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД.

С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД