You are here

История

„Топлофикация-Варна“ е създадена през 1986г. с предмет на дейност "Производство на топлинна енергия и топлоснабдяване".

През 1992 г. е образувано търговско дружество „Топлофикация-Варна“ ЕООД като самостоятелно юридическо лице извън структурата на ТЕЦ Варна.

1997 – 2007г..: ОБНОВЛЕНИЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО

Годините 1997 - 2007г. бележат период на обновяване на топлофикационното дружество като редица нововъведения са извършени чрез успешно използване на европейски средства по Програма ФАР, от Световната банка и по програма на холандското правителство.

В този период е изградена и първата когенерационна инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в България, на базата на двигатели, изгарящи природен газ.

В резултат на това, работата на екипа в дружеството не остава незабелязана и през 2002 и 2004г. дружеството е наградено два пъти с грамота от Министерство на икономиката за постигнати най-високи успехи сред топлофикационните дружества, а през 2002г. Камарата на енергетиците определи тогавашния директор инж. Илия Николаев за Енергетик на годината.

2007 – 2014 г.: ПРИВАТИЗАЦИЯ И ВЪЗХОД

Нова ера в развитието на Топлофикация Варна настъпва с нейното приватизиране през 2007г. Дружеството е придобито от Далкия Интернационал - най-голямата компания за енергийни услуги в Европа, която управлява над 800 топлофикационни системи по цял свят, с 52 200 човека персонал и над 8 милиарда евро годишен оборот.

През юни 2008 г. компанията официално е преименувана на „Далкия Варна“ ЕАД.

През тези години Далкия наложи нови стандарти в управлението на дейността, работата с клиенти и усъвършенства многократно услугите, предоставяни във Варна.

За периода са инвестирани над 19 млн. лева в обновяване на производствените мощности, топлопреносната мрежа и абонатните станции.

2014 г. – до днес: НОВА ЕРА

През 2014 г. Далкия Интернационал бе придобита на 100% от групата ВЕОЛИЯ и бе преименувана на Veolia Energy International.

Следвайки промените в компанията и концепцията ONE VEOLIA, НА 7.09. 2015 г. дружеството бе официално преименувано на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

Днес, ние от Веолия Енерджи Варна имаме амбицията да запазим постигнатото до тук и да го надградим, използвайки професионализма и  креативността на нашия екип, за да направим Варна и региона  едно по-добро място за живеене.