You are here

Информираност в условия на пандемична обстановка

12/01/2021

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на изискванията за предоставяне на информация на потребителите на енергийни услуги, определени в чл.123, ал.1, т.3 и т.6 от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, както и повишената чувствителност на обществото в условия на пандемична обстановка, Ви напомняме за възможностите, които “Веолия Енерджи Варна” ЕАД предоставя на своите клиенти, а именно:

 • Висока информираност използвайки клиентската ни платформа с адрес: https://clients.energy-varna.bg/, от която ще получите:

  • Непрекъсната онлайн информираност относно Вашите устройства, отчет, фактури и задължения;

  • Детайлна информация за Вашата лична консумация и разпределението на енергията по всички пера във Вашата фактура, както и консумираната енергия в цялата сграда;

  • Ясна и пълна информираност, чрез достъп до своите фактури и потребена енергия до 36 месеца назад, което ще спомогне за сравнения и регулиране на текущата Ви консумация на топлинна енергия;

 • Оптимизиране на потреблението на топлинна енергия и възможност за предприемане на мерки за енергийна ефективност посредством реализиране на:

Ако проявявате интерес или имате нужда от още информация, моля да се свържете с нас на имейл адрес:clients.BG-veolia@veolia.com или на безплатната ни телефонна линия 0800 14 448.

 • Прилагане на активен и гъвкав подход за заплащане на Вашите задължения:

  • Плащане на равни месечни вноски;

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД