You are here

Инвестиционно предложение от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

20/07/2021

Уважаеми клиенти,

„Веолия Енерджи Варна” ЕАД представя на всички заинтересовани страни следното свое инвестиционно предложение:

Рехабилитация на разпределителен топлопровод от отклонение за комплекс „Орхид хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ и изграждане на разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 в жк. „Възраждане“, гр. Варна / СЕЗОНИ/

Подробна информация за инвестиционното предложение може да намерите в приложения файл.

Писмени становища и мнения следва да се представят в деловодството на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5 и РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org.

С поздрав,

Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД