You are here

Заповед относно продължаване спазването на противоепидемичните мерки

31/08/2021

На основание чл. 63, ал. 4 и I I и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение 2 547 на Министерския съвет от 28.06.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор, Изпълнителният директор на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД издаде заповед за продължаване на спазването на противоепидемичните мерки за превенция на от разпространение на COVID-19.