You are here

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД обявява тръжна процедура с предмет:Техническо обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД.

23/06/2016

9.08 .2016г. АКТУАЛИЗАЦИЯ:

Договор за изпълнение от 05.08.2016_АББ България ЕООД

29.07.2016г. АКТУАЛИЗАЦИЯ:

Обявление за възложена обществена поръчка_29.07.2016г.

18.07.2016г.

Протокол от дейността на оценителната комисия_18.07.2016г.

23.06.2016Г.

 "Веолия Енерджи Варна"ЕАД обявява тръжна процедура с предмет: "Техническо обслужване на турбокомпресори на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД".

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП