You are here

Актуална информация към 11.10.2021 за извършване на планов ремонт и профилактика от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

07/09/2021

Уважаеми Клиенти,

Топлоподаването към всички абонатни станции е с нормални параметри!

При възникнали проблеми с услугата битово-гореща вода, молим първо да се свързвате с отговорника на абонатната станция, като при необходимост от допълнително съдействие може да използвате безплатната ни телефонна линия 0800 14 448.

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД