You are here

Каси за плащане

"Изипей" АД

Списък на касовите салони на "ИЗИПЕЙ" АД в които могат да се заплащат сметки към "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, може на намерите тук.

Фаст Пей

Списък на касовите салони на Фаст Пей в гр.Варна, в които могат да се заплащат сметки към "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, може на намерите тук.

В касовите салони на Фаст Пей в гр. Варна, клиентите на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД могат да заплатят само текуща фактура, която не е в просрочие и ако нямат други забавени плащания.

Плащане по банков път

БАНКОВИ СМЕТКИ – "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

БАНКА

IBAN

BIC

1. "ЕКСПРЕСБАНК"

BG45TTBB94001506027202

TTBBBG22

2. "ОББ" АД

BG28UBBS88881000034876 UBBSBGSF

3. "Банка ДСК"

BG29STSA93000005873015

STSABGSF

4. "БНП Париба Лични Финанси"

BG73BNPA94401050008110

BNPABGSX