You are here

ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНО ТРОШЕВО"

15/09/2015

НАШЕТО ЗЕЛЕНО ТОШЕВО

Интегриран проект за по-добър живот

в микрорайона между бул. “Христо Смирненски” и ул. “Младежка”, “Фантазия”, Добрин Василев” и “Хан Кубрат”

по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради

и ОП “Региони в растеж”

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ И ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА!

В изпълнението на проекта си сътрудничат:

ОБЩИНА ВАРНА

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

“ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕАД (новото име на “ДАЛКИЯ ВАРНА” ЕАД)

Идейната част на проекта е изготвена в Университета по Архитектура на Тулуза.

 

 

Представиха „на терен“ проекта „Нашето зелено Трошево“ 

http://dariknews.bg

http://www.varna-portal.com

Проектът “Нашето зелено Трошево” включва:

 • цялостно саниране на 11 жилищни сгради с 931 апартамента
 • облагородяване на междублоковите пространства
 • общо 900 паркоместа, от които 600 - нови (според първоначалния идеен проект)
 • нови пешеходни алеи и детски площадки
 • нови зелени площи, градинки и система за напояване с дъждовна вода
 • ново осветление с възобновяема енергия
 • подобряване на инфраструктурата
 • енергийна ефективност
 • модерно управление на енергопотреблението (отопление и електрическа енергия)

Проект “Нашето зелено Трошево” има следните основни стъпки:

 • Ясно определяне на функциите в публичните пространства

С помощта на жителите на конретната зона в квартал “Трошево” се изясниха статутът и начинът на ползване на публичните пространства, както и основните им проблеми: безразборното паркиране в зелените площи, повреденото осветление, недостатъчното и неподдържано градско пространство, сивотата на сградите и мръсната, като цяло, среда.

 • Създаване на устойчива и адаптируема среда

Проектът предвижда ясно разграничаване на отделните функции и реорганизиране на общото пространство в квартала. Това ще гарантира съществуването на истински зелени пространства, които не са окупирани от автомобилите. Също така и официализиране на вече създадената от жителите алейна мрежа между блоковете с по-удобни за тях маршрути, които ще се свържат с официалните алеи.
Важна задача е създаването на нова и по-добра градска и зелена среда - нови детски площадки за игра, ново икономично и екологично осветление, нови по-устойчиви градски мебели, направени от по-здрави материали. Предвижда се и поливна система с дъждовна вода за малките градинки между блоковете.

 • Повишаване на енергийната ефективност на сградите

За да може да се санират сградите, е необходимо да се организира учредяването на сдружения за етажна собственост. В това отношение проектът “Нашето Зелено Трошево” е уникален за България, защото не изисква индивидуални инвестиции и в тази своя част.  При реновиране на сградите по новата програма в момента се допуска и промяна на инсталацията от вертикален към хоризонтален тип.