You are here

Каси за плащане

"Изипей" АД

Списък на касовите салони на "ИЗИПЕЙ" АД в които могат да се заплащат сметки към "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, може на намерите тук.

Фаст Пей

Списък на касовите салони на Фаст Пей в гр.Варна, в които могат да се заплащат сметки към "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, може на намерите тук.

В касовите салони на Фаст Пей в гр. Варна, клиентите на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД могат да заплатят само текуща фактура, която не е в просрочие и ако нямат други забавени плащания.         

 

Е-Регион Варна

Обект Адрес Работно време
Е-регион офис Веолия гр. Варна, бул. "Янош Хуняди" №7
понеделник - петък 
8:30 - 12:00
12:30 - 16:45

Касата ще работи до 31.10.2018г.

Плащане по банков път

БАНКОВИ СМЕТКИ – "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

БАНКА

IBAN

BIC

1. ЕКСПРЕСБАНК

BG45TTBB94001506027202

TTBBBG22

2. ОББ АД

BG28UBBS88881000034876 UBBSBGSF

3. ОБЩИНСКА БАНКА

BG70SOMB91301010179601

SOMBBGSF

4. ДСК

BG29STSA93000005873015

STSABGSF

5. БНП

BG73BNPA94401050008110

BNPABGSX