You are here

Yes

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП  ( чл.18 ал.1.т.1. ) с предмет:

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД стартира процедура събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: 

Уважаеми Клиенти,
Бихме искали да Ви уведомим, че всички живущи в сгради с изградени хоризонтално вътрешни отоплителни инсталации:

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

02.10.2018г.

Уважаеми клиенти,

Pages

Subscribe to RSS - Yes