You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на Договор за Безвъзмедна Финансова Помощ № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми Клиенти,

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД предлага услугата "Професионален домоуправител" на сгради в режим на Етажна Собственост за град Варна.

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

„Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N.

Описание предмета на обществената поръчка:

По случай Деня на детето, който се отбелязва ежегодно на 1 юни, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД за осма поредна година зарадва своите най-малки клиенти с много и

Уважаеми Клиенти,

Pages

Subscribe to RSS - Yes