You are here

Проект за иновации

10/09/2015

Същност:

  • Веолия Енерджи Варна изпълнява проект, финансиран от ЕС:“ Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти“

Ползи:

  • Повишаване качеството на отчет на използваната от клиентите енергия
  • Повишаване клиентската удовлетвореност, чрез предоставяне на онлайн достъп до цялата информация, свързана с индивидуалния профил на потребление на всеки клиент.
  • Оптимизация на процеса по поддръжка и управление.

Факти:

  • Общ бюджет 1 017 794 лв.
  • Безвъзмездна финансова помощ: 498 719 лв

  

Title: 
Проект за иновации