You are here

Цени

 

ЦЕНОРАЗПИС  на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД за извършване на услуги свързани с вътрешни инсталации за битово-гореща вода и отопление.

ЦЕНА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

01.07.2017г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.07.2017 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 79,89лв./MWh без ДДС (95,868 лв. с ДДС), съгласно решение на КЕВР № Ц-18 / 01.07.2017 г. 

 

 

ЦЕНА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

07.04.2017г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 07.04.2017 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 78,37лв./MWh без ДДС (94,044лв. с ДДС), съгласно решение на КЕВР № Ц-6 / 07.04.2017 г. 

Въпреки увеличението, цената на топлинната енергия остава значително по-ниска в сравнение с електроенергията.

 Топлинна енергия от Веолия – 78,37 лв./ MWh без ДДС;

 Дневна електрическа енергия – 184,59 лв./ MWh без ДДС;

 Нощна електрическа енергия – 102,17 лв./ MWh без ДДС.

Екипът на Веолия Енерджи Варна

 

ЦЕНА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

01.07.2016г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.07.2016 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 63,87лв./MWh без ДДС (76,644/MWh с вкл.ДДС), съгласно решение на КЕВР № Ц-18 / 30.06.2016 г.

Сравнителна таблица - Цени (с ДДС) на 1 МВтч реално отдадена енергия за отопление в жилища - в лв. за гр. Варна  /с отчитане на калоричност, ефективност и др. при изгаряне на горивата/към м. 11.2016 г.

 

1.03.2016г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.04.2016 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 64,90 лв./MWh без ДДС, съгласно решение на КЕВР № Ц-5 / 31.03.2016 г. Това представлява намаление с 4,9% спрямо досега действащата цена.

 

29.02.2016г.

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че във  връзка с предстоящия регулаторен ценови период, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД  ще заяви пред КЕВР цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 63,00 лв/МВтч без ДДС или 75,60 лв/МВтч с ДДС, считано от 01.07.2016 г.