You are here

„Далкия Варна" ЕАД въвежда нова клиентска платформа

19/06/2015

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на проект:

„Интеграция на специализиран клиентски софтуер и програма за фактуриране, включително разработване на модул към уеб страницата на предприятието към клиенти, в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти"",

„Далкия Варна" ЕАД въвежда нова клиентска платформа, чрез която нашите клиенти ще могат да получат много полезна информация, включваща данни за последните 3 години, в т.ч. консумирана енергия за отопление и битово гореща вода - от входа и от всеки един клиент, фактури, задължения, плащания и др.

Чрез новата система ще можете да:

  • проверявате лесно своята текуща сметка, фактури и плащания;
  • имате бърз достъп до информацията за Вашата сграда;
  • актуализирате онлайн личните си данни.

В преходния период между двете системи, ще имате възможност да проверявате Вашите сметки в система Директ, по начина по който сте правили това до сега, чрез партиден номер и ЕГН.

След изтичане на преходния период, тази система ще остане активна само за подаване на сигнали за аварии или други запитвания към Далкия-Варна.

В система Директ в момента може да влезете от „ВХОД ЗА КЛИЕНТИ" (оранжев прозорец в дясно на снимката на заглавната страница на сайта - www.dalkia.bg), като изберете меню : „За проверка на задължения и подаване на сигнал в система Директ", както и от менюто "Проверка на фактура".

ВХОД В НОВАТА КЛИЕНТСКА ПЛАТФОРМА

1.Вход в електронната страница „Далкия Варна ЕАД"-www.dalkia.bg

2.Избор на меню „ВХОД ЗА КЛИЕНТИ"

3.Избор на меню „ За клиенти на Далкия Варна"

4.Регистрация в системата:

- Въвеждане на „Клиентски номер" - това е номер, който може да е различен от номера на партидата, с който сте извършвали проверката на сметката си досега. Клиентският номер дава възможност за получаване на информация за всички партиди, с които разполага всеки клиент. От своя страна, партидният номер служи за заплащане на задълженията по дадена партида.

- Въвеждане на ЕГН

- Въвеждане на изписан код

- Бутон „Регистрация"

- Попълване на лични данни, със задължително посочване на актуален e-mail и мобилен телефон.

 - На посочения от Вас e-mail ще получите своята парола за достъп до системата.

Ако не знаете своят „Клиентски номер", моля свържете се с нас на безплатната ни телефонна линия: 080014448

5.Вход в системата:

- Въвеждане на „Клиентски номер" - това е номер, който може да е различен от номера на партидата, с който сте извършвали проверката на сметката си досега. Клиентският номер дава възможност за получаване на информация за всички партиди, с които разполага всеки клиент. От своя страна, партидният номер служи за заплащане на задълженията по дадена партида.

- Въвеждане на ЕГН

- Въвеждане на парола

Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за проявеното разбиране!

Едновременно с това се надяваме новите възможности, които предоставяме, да Ви помогнат да управлявате своето потребление на енергия и - съответно - своите сметки по-добре, както и да повишат прозрачността на предлаганите от нас услуги.

С поздрав,

Екипът на „Далкия Варна" ЕАД