You are here

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ще извърши настройка/оптимизация на горивния процес на водогрейни котли при използване на основно гориво - природен газ и на резервно гориво – промишлен газьол.

18/11/2019

Уважаеми граждани на гр. Варна,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 19.11.2019г. /вторник/ в периода от 09:00 часа до 12:00 часа, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ще извърши настройка/оптимизация на горивния процес на водогрейни котли при използване на основно гориво - природен газ, както и на резервно гориво – промишлен газьол. В посочения период се очаква изпускане на непланирани емисии от изгарянето на промишления газьол, които ще бъдат лесно забележими поради различния им цвят от това на основното гориво, което използва компанията - природен газ.
Също така бихме искали да ви уверим, че „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е изпълнила всички законо-нормативни изисквания, като е уведомила всички заинтересовани институции.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Поздрави,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД