You are here

“Веолия Енерджи Варна” ЕАД отваря Центъра за обслужване на клиенти

08/05/2020

Уважаеми клиенти,

Считано от 18.05.2020г. /понеделник/, “Веолия Енерджи Варна” ЕАД отваря Центъра за обслужване на клиенти в административната сграда на дружеството. Предприети са всички необходими мерки за осигуряване безопасна среда както за служители, така и за клиенти. Задължение на всеки посетител е да носи лични предпазни средства.

Лица без предпазни средства няма да бъдат допуснати в сградата.

 

С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД