You are here

Цялостна подмяна на инсталациите за студена и топла вода

01/06/2015

Цялостна подмяна на инсталациите за студена и топла вода

Същност:

  • Подмяна на инсталациите за студена и топла вода на жилищните сгради в гр. Варна с нови полипропиленови тръби със стъклофазерна армировка и поставяне на изолация.
  • Възможност за разсрочено плащане
  • Получаване на търговска отстъпка, под формата на  безплатно подгряване на битово гореща вода (БГВ), за апартаментите с подменени щрангове.

Ползи:

  • Намаляване на риска от аварии, лошо качество на услугата и прекъсване на топлоподаването
  • Намаляване на цената за подгряване на 1м3 БГВ, чрез свеждане до минимум на загубите от циркулация след подмяна на тръбите и поставяне на изолация.

Факти:

  • Над 80 абонатни станции с подменени щрангове от началото на 2013г.
  • Над 750 нови клиента за БГВ вследствие на проекта
  • Намаляване на специфичния разход за БГВ в подменените абонатни станции до 0,09 MВтч/м3