You are here

Цени

ЦЕНОРАЗПИС  на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД за извършване на услуги свързани с вътрешни инсталации за битово-гореща вода и отопление.

 

ЦЕНА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

01.07.2016г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.07.2016 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 63,87лв./MWh без ДДС (76,644/MWh с вкл.ДДС), съгласно решение на КЕВР № Ц-18 / 30.06.2016 г.

Сравнителна таблица - Цени (с ДДС) на 1 МВтч реално отдадена енергия за отопление в жилища - в лв. за гр. Варна  /с отчитане на калоричност, ефективност и др. при изгаряне на горивата/към м. 11.2016 г.

 

1.03.2016г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.04.2016 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 64,90 лв./MWh без ДДС, съгласно решение на КЕВР № Ц-5 / 31.03.2016 г. Това представлява намаление с 4,9% спрямо досега действащата цена.

 

29.02.2016г.

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че във  връзка с предстоящия регулаторен ценови период, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД  ще заяви пред КЕВР цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 63,00 лв/МВтч без ДДС или 75,60 лв/МВтч с ДДС, считано от 01.07.2016 г.