You are here

Цени

Цена на топлинната енергия от 01.07.2019г.

Уважаеми Kлиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.07.2019г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 87,34 лв./MWh без ДДС (104,81 лв. с ДДС), съгласно решение на КЕВР № Ц-18/01.07.2019г. 

 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД