You are here

Цени

Цена на топлинната енергия от 01.05.2020г.

Уважаеми Kлиенти,

Считано от 01.05.2020г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 79,08 лв./MWh без ДДС, съгласно решение на КЕВР № Ц-14/01.05.2020г. 

 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД