You are here

Уведомление по реда на чл. 6, ал.9 съгласно Наредбата за ОВОС за информация и изразяване на становища от заинтересованите лица

18/07/2017

Уведомление по реда на чл. 6, ал.9 съгласно Наредбата за ОВОС  за информация и изразяване на становища от заинтересованите лица,

Намерение за Инвестиционен проект - ж.к. Владислав Варненчик

„Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 и за новострояща се сграда в имот 10135.4505 в ж.к. Вл. Варненчик, ІІ м.р. Вл. Варненчик”, гр. Варна.

Намерение за Инвестиционен проект - ж.к. Младост

Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на блакове с номера: 14,15,16,17,18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30 в ж.к.Трошево, район Младост, гр. Варна”.