You are here

Свободни позиции

1. Техник поддръжка топлопреносна мрежа гр. Варна

2. Електромеханик - гр. София

3. Техник експлоатация и поддръжка на ОВК системи - гр.София

4. Техник поддръжка - гр. Банско

5. PROJECT & DEVELOPMENT ELECTRICAL ENGINEER