You are here

Свободни позиции

1. Accountant - Varna - 30.04.2017

2. Механик Експлоатация - гр. Варна

3. Техник поддръжка топлопреносна мрежа гр. Варна

4. Електромеханик - гр. София

5. Техник експлоатация и поддръжка на ОВК системи - гр.София

6. PROJECT & DEVELOPMENT ELECTRICAL ENGINEER