You are here

Предложение за промяна на цената на топлинната енергия от 01.07.2019г.

01/03/2019

Уважаеми Клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящия регулаторен ценови период и при запазване на цените на природния газ, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД ще заяви пред КЕВР, цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 88,90 лв/МВтч без ДДС, считано от 01.07.2019 г.

Екипът на Веолия Енерджи Варна