You are here

Подготовка за начало на отоплителен сезон 2018/2019г. в гр. Варна

09/10/2018

Уважаеми Клиенти,

Молим, най-късно до 28.10.2018г. (неделя) отговорниците на абонатните станции да запълнят вътрешните отоплителни инсталации в сградите, като предварително бъдат отворени вентилите на всички радиатори на максимална степен. Преди започване на запълване на системите, молим отговорниците да ни информират чрез обаждане на безплатната ни телефонна линия 0800 14 448, както и след запълване на вътрешната отоплителна инсталация или невъзможност за това. Дренирането на системата след този период ще се случва само и единствено при случай на авария!

Всички клиенти, следва да проверят уредите си за дялово разпределение и ако имат съмнения, че те не функционират правилно (дисплеят им е „угаснал“), незабавно да потърсят съдействие от фирмата за топлинно счетоводство на сградата.

Включването на абонатните станции за отопление се извършва само от технически екипи на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. Пуск на отоплението преди началото на отоплителния сезон е възможен след предоставяне на протокол с решение от общо събрание на етажната собственост.

Съгласно решение на КЕВР № Ц-15/01.10.2018г. считано от 01.10.2018г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 85,71лв./MWh без ДДС, което е с 23% по-малко от цената за нощна електроенергия (105,45лв./MWh без ДДС).

С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД