You are here

Лични данни

Уважаеми Клиенти, 

От днес - 25-ти май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Като отговорна компания, ние от Веолия винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговорим на новия европейски регламент. 

В прикачения документ ще откриете по подробна информация относно регламента и личните данни.

Поздрави,
Екипът на Веолия