You are here

Край на отоплителен сезон 2018/2019

30/04/2019

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с изпълнение на нормативните климатични условия, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД обявява край на отоплителен сезон 2018/2019г. за всички битови клиенти, считано от 30.04.2019г. (вторник) и започва поетапно спиране на абонатните станции за отопление и настройване на регулаторите в т.нар. „летен режим", след което топлоснабдяването ще покрива само нуждите за битово горещо водоснабдяване.

Поради по-особените нужди на стопанските клиенти, в т.ч. училища и детски градини, техните абонатните станции ще останат включени за отопление, докато не заявят писмено искане за спиране.

На безплатен телефонен номер: 0800 14 448 бихте могли да получите допълнителна информация или да потърсите съдействие от специалистите на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД.

 

С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД