You are here

Край на отоплителен сезон 2017/2018

23/04/2018
Уважаеми Клиенти,
 
Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с изпълнените климатичните условия и благоприятната метеорологична прогноза, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД обявява край на отоплителен сезон 2017/2018г. за всички битови клиенти, считано от 23.04.2018г. /понеделник/ и започва поетапно спиране на абонатните станции за отопление и настройване на регулаторите в т.нар. „летен режим", след което топлоснабдяването ще покрива само нуждите за битово горещо водоснабдяване.
Поради по-особените нужди на стопанските клиенти в т.ч. училища и детски градини, техните абонатните станции ще останат включени за отопление, докато не заявят писмено искане за спиране!
 
На безплатен телефонен номер: 0800 14 448, бихте могли да получите допълнителна информация или да потърсите съдействие от специалистите на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД.
 
С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД