You are here

Информация относно отчета на водомерите за топла вода

24/04/2018
Уважаеми Клиенти,
 
Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.03.2018г. поради реорганизация в работата на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД (ВиК - Варна) е преустановено месечното предаване на обемите консумирана топла вода между двете дружества.
За целите на фактурирането от месец март 2018г. и двете дружества организират самостоятелно отчитане на водомерите за топла вода в имотите на клиенти, разположнени на топлофицираната мрежа. 
 
Напомняме Ви, че "Веолия Енерджи Варна" ЕАД затопля питейната вода от ВиК - Варна в Абонатната станция и я доставя до апартаментите, съответно към нашето дружество се дължи сумата за топлинната енергия, изразходена за затопляне на водата, а към ВиК - количеството използвана вода.
Във връзка с предприетите реорганизации на отчет за използваните количества вода, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД може да съдейства на своите клиенти за запитвания и молби във връзка с начислена вода от ВиК - Варна за "топлите водомери" до 01.03.2018г.
 
С цел точното отчитане и фактуриране на използваното количество битово-гореща вода във Вашата сграда, следва да осигурявате достъп до всички апартаменти ежемесечно на отчетник или да разполагате с водомер, който се отчита дистанционно. Клиентите с липсващи, повредени, непломбирани водомери и/или с такива извън метрологична годност, са задължени да предприемат действия за привеждането им в изправност спрямо изискванията на нормативната уредба. При неосигуряване на достъп и/или установени някои от по-горе описаните несъответствия, ще бъдат прилагани разпоредбите на чл. 69 от Наредбата за топлоснабдяването за служебно начисление на битово-гореща вода.
 
С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД