You are here

Информация относно отоплителен сезон 2017/2018

18/04/2018

Уважаеми Клиенти,

      Бихме искали да Ви уведомим, че съгл. Наредбата №16-334 за топлоснабдяването, топлофикационното дружество обявява край на отоплителния сезон, когато „средната денонощната температура на външния въздух в три последователни дни е над 12 градуса" и метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни трябва да е за затопляне.
      Ако имате желание да изключите отоплението във Вашата сграда преди обявяване края на отоплителния сезон от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, това става единствено с протокол от Общо събрание (ОС) на етажната собственост (ЕС) съгл. Закон за управление на етажната собственост. Протоколът от ОС на ЕС трябва да бъде входиран в административната сграда на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД, като той трябва да бъде коректно попълнен и да съдържа приложение с подписите на присъствалите и гласували собственици!

Спирането на отоплението в Абонатната станция (АС) става единствено от наш технически екип, което Ви гарантира коректни месечни фактури с реалните показания на измервателните уреди в АС и отразени работни часове за месеца.

Бихме искали да Ви напомним, че контролерите в АС автоматично управляват нейната работата съобразно външната температура!

Повече информация може да получите на безплатната ни телефонна линия 0800 14 448.

 

С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД