You are here

Информационно съобщение относно ситуацията с намаляване цената на природния газ

24/04/2020

Актуализация към 23/4/2020

Уважаеми клиенти, 

Във връзка с долуописаното изявление, последвайки линка (тук) ще намерите обнародван в Държавен вестник Указ № 82 към Закон за допълнение на Закона за енергетиката, където са описани механизмите за възстановяване на суми към крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия и към техните крайни клиенти. 

 

Поздрав,
Екипът на “Веолия Енерджи Варна“ ЕАДДата: 05/03/2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изявление на премиера на Р. България - Бойко Борисов от 03.03.2020, публикувано на уеб страницата на Министерство на енергетиката (изявлението може да прочетете тук), Ви уведомяваме, че към момента няма яснота за последващи действия около създалата се ситуация относно намаляването цената на природния газ.

При наличие на допълнителна информация, ще бъдете уведомени чрез информационно съобщение на интернет страницата на “Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

Актуална информация може да следите и на уеб страницата на Министерство на енергетиката.
 

Поздрав,
Екипът на “Веолия Енерджи Варна“ ЕАД