You are here

Изграждане на хоризонтални отоплителни инсталации (ХОИ)

30/09/2014

Изграждане на хоризонтални отоплителни инсталации (ХОИ)

Същност:

  • Изграждане на нова отоплителна инаталация с вертикален щранг в стълбищната клетка, отделни разпределителни табла на всеки етаж и отделно отклонение с индивидуален топломер за всеки апартамент.

Ползи:

  • Възможност за индивидуално регулиране на потреблението на всеки апартамент, без той да е зависим от останалите
  • Повишаване клиентската удовлетвореност, чрез индивидуално измерване, което внася яснота и разбиране на процеса по разпределение на енергията

Факти:

  • Намаляване на отделената енергия от сградна инсталация под 15 % от общата потребена енергия от сградата