You are here

Дължими суми за месец Януари 2017г.

14/02/2017

Уважаеми клиенти,

Сметките за топлинна енергия за месец януари 2017г., са средно с 20-25% по-високи спрямо предходния месец, което се дължи изцяло на по-студеното време. За да улесни своите клиенти, ръководството на компанията взе решение да удължи с един месец срока за безлихвено плащане на дължимите суми. 
 
Допълнителна информация може да получите на безплатната ни телефонна линия 080014 448.
 
Веолия Енерджи Варна ЕАД
Title: 
Дължими суми за месец Януари 2017г.