You are here

Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L, работещи на природен газ в 4 ОП

07/06/2019

Описание предмета на обществената поръчка:

„Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L, работещи на природен газ в четири обособени позиции“

 

Обект на поръчката:

  1. Обособена позиция 1 (ОП1) - Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C двигатели, работещи на природен газ;
  2. Обособена позиция 2 (ОП2) - Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ;
  3. Обособена позиция 3 (ОП3) - Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C, работещи на природен газ;
  4. Обособена позиция 4 (ОП4) - Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 612 GS-N.L, работещи на природен газ;

 

Вид на поръчката:

Публично състезание – чл.18 ал.1.т.12 и чл. 176.от ЗОП.

 

Срок на получаване на  офертите:

03.07.2019г. до 17:00ч.

 

Място на получаване на офертите:

Офертите се подават в деловодството на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, ет.1, Рецепция, бул. "Янош Хуняди" №5, гр. Варна в непрозрачен плик с надпис: “Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L, работещи на природен газ;“

 

Дата, час и място на отваряне на офертите:

05.07.2019г. - 09:00ч. офис на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна, бул. "Янош Хуняди" №5