You are here

Дискусия „Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020 г."

07/11/2019

На 06.11.2019г. бе проведена дискусия на тема "Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020" в зала "Средец" на хотел Балкан, гр. София. На събитието "Веолия Енерджи Варна" ЕАД беше представена от Любомир Костов - Ръководител отдел "Клиенти и развитие", който представи проектите на компанията за подмяна на вътрешните сградни инсталации за отопление и битово-гореща вода на своите клиенти, чрез които компанията присъединява нови клиенти, докато повишава енергийната ефективност с подмяна на сградните инсталации. 

Проектите на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД бяха високо оценени от аудиторията (сред които Жечо Станков – Зам.-министър на енергетиката на Република България; Валентин Николов – Председател на Комисията по енергетика, Народно събрание на Република България; Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие; Иванка Диловска – Член на УС, Институт за енергиен мениджмънт; Калина Трифонова – Зам.-председател на УС и Изпълнителен директор на ЕВН България и др.), като единствени по рода си, където енергийно дружество развива своите продажби, докато повишава енергийната ефективност на клиенти си, а във всички следващи изказвания на участници името "Веолия Енерджи Варна" ЕАД бе дадено като уникален пример за първата топлофикация в страната, която ще получи удостоверение за енергийни спестявания при крайни клиенти, и то по такъв креативен начин.

Кулминацията на събитието бе решението на Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие, да използва форума, за да връчи първите удостоверения на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, което бе признание за добрия пример пред целия сектор в страната.

Към този етап реализираните от дружеството проекти генерират достатъчно спестявания, не само, за да бъде покрито задължението на компанията, но и да бъдат продавани на други задължени лица от сектора, които нямат проекти, генериращи спестявания!