You are here

Важна информация относно плащания по съдебни дела и фактури на юридически лица.

26/03/2019

Уважаеми Клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 31.03.2019г. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД преустановява дейността по касови разплащания в касата разположена на етаж 2 в административната сграда на дружеството.
Плащанията по издадени от дружеството фактури и съдебни дела след 31.03.2019г. могат да бъдат осъществени чрез банков превод по една от следните банкови сметки:

  • "ОББ" АД: IBAN: BG28UBBS88881000034876, BIC: UBBSBGSF;
  • "ЕКСПРЕСБАНК": IBAN: BG45TTBB94001506027202, BIC: TTBBBG22;
  • "Банка ДСК": IBAN: BG29STSA93000005873015, BIC: STSABGSF.

Молим, в основание за плащане да вписвате:

  • За плащания по фактури, издадени от дружеството - номер и дата на издаване на фактурата;
  • За съдебни дела - аналитичен номер на делото и адрес, име или ЕГН.

Повече информация и съдействие, можете да получите на безплатната ни телефонна линия: 0800 14 448

Бихме искали да Ви напомним, че всички задължения на битовите клиенти могат да бъдат заплащани на касите на "Изипей" по партиден номер.

 

Поздрави,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД